Graag horen wij daarom uw klacht of onvrede.  Aan de hand van het klachtenregelement van  Nieuw Boschzicht  is hier een stappenplan opgesteld hoe wij met uw klachten/onvrede omgaan. Voor de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon vindt u hier aanvullende informatie.