Wanneer komt u in aanmerking voor een woonplek in Nieuw Boschzicht?

Iedere aanvraag wordt door onze mensen zorgvuldig bekeken. Doorgaans kijken wij naar de volgende factoren. Bewoners worden met een WLZ CIZ-indicatie opgenomen. Denk hierbij aan de volgende zorgzwaartepakketten:

ZZP5: Mensen met een vorm van dementie.

ZZP6: Mensen met een lichamelijke (somatische) beperking.

ZZP7: Mensen die in gedrag een combinatie laten zien van dementie en gedragsproblematiek.

Het financiële plaatje  

Als bewoner van Nieuw Boschzicht betaalt u in natura de servicekosten voor huur en overige zaken. Per bewoner wordt gekeken hoe dit financiële plaatje ingevuld kan worden. Nieuw Boschzicht wil namelijk in dit opzicht geen drempel opwerpen voor een potentiële bewoner.

 

Om te kunnen wonen hanteren wij in- en exclusiecriteria. Hier  kunt u lezen wat dit precies inhoudt. 

 
iStock-838425340.jpg
iStock-881516314 kleiner.jpg
iStock-173151007.jpg